Draaiboek voor vroedvrouwen

In het draaiboek voor vroedvrouwen wordt bondig omschreven wat van vroedvrouwen wordt verwacht en welke werkwijze daarbij wordt aanbevolen.