Wij doen het. En wat doe jij?

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen in Vlaanderen blijft doorlopen tijdens corona-epidemie

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen, ook neonatale screening of ‘hielprik’ genoemd, blijft doorlopen, ook tijdens de corona-epidemie. Drie van de vier bevolkingsonderzoeken verlopen terug normaal. (meer info op https://www.bevolkingsonderzoek.be). 

In het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen is tijdigheid heel belangrijk: de screening kan niet worden uitgesteld. Er worden 12 ziektes opgespoord, waarbij vroege diagnose en behandeling noodzakelijk zijn. Laattijdige diagnose door uitstel van de screening kan leiden tot onherstelbare schade aan de gezondheid en ontwikkeling van de pasgeborene. Het is dus in het belang van de pasgeborenen dat een bloedstaal wordt afgenomen binnen de juiste tijdsspanne: tussen 72u en 96u na de geboorte. Waarom deze tijdsspanne zo belangrijk is, wordt uitgelegd  op https://aangeboren.bevolkingsonderzoek.be/wanneer-gebeurt-de-bloedprik-best. In uitzonderlijke gevallen is staalafname ook nog aanvaardbaar tot uiterlijk 120u na de geboorte, maar dit wordt toch best vermeden. 

De staalafname gebeurt door een prik in de rug van de hand van je baby: er worden enkele druppels bloed op een speciaal bloedkaartje opgevangen. Dat gaat heel snel en is niet ingrijpend. Op de korte prik van de naald na voelt je baby er niets van. In Vlaanderen gebeurt de staalafname doorgaans op 72u na de geboorte van de baby in de materniteit. Daarna wordt dat staal voor analyse bezorgd aan één van de twee erkende Vlaamse screeningscentra. Om verschillende redenen verlaten nu meer en meer moeders met hun baby de materniteit voordat het staal kan worden afgenomen. Daarom gebeurt staalafname in toenemende mate door een vroedvrouw die aan huis komt. 

Zowel vroedvrouwen als ouders kunnen vragen hebben over het risico op besmetting met het corona-virus tijdens het huisbezoek. Het afnemen van het staal voor de neonatale screening is een kortdurend contact. Bij het in acht nemen van de hygiënemaatregelen en de extra voorzorgsmaatregelen is de kans op besmetting minimaal.

In onderstaande vragen en antwoorden geven we meer achtergrondinformatie over een veilige uitvoering van de “hielprik” in de thuissituatie, zodat vroedvrouwen zich ondersteund voelen en ouders met een gerust hart de vroedvrouw binnen kunnen laten. Als deze informatie niet volstaat, kan je als burger ook terecht op de website www.info-coronavirus.be of kan u contact opnemen met het federale callcenter op 0800 14689. Voor zorgverstrekkers is meer algemene informatie beschikbaar op de website van Sciensano of van Zorg en Gezondheid (https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19).

Heb je vragen over het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen en veilige staalafname gedurende de corona-epidemie?

Welkom op de site van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen

Met het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen laat de Vlaamse overheid 12 ziektes opsporen bij pasgeboren baby's. En dat via bloedstaal dat wordt afgenomen met een prik in de rug van de hand  bij de baby, op de 4de dag (tussen 72 en 96u) na de geboorte. De ziektes zijn zeldzaam, en hebben vaak heel ernstige gevolgen. Maar door er vroeg bij te zijn, kunnen artsen tijdig een behandeling starten. Vanaf 1 januari 2019 screent het Bevolkingsonderzoek ook op mucoviscidose.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden in het belang van de baby: hoe sneller deze zeldzame ziektes ontdekt worden, hoe beter de behandeling aanslaat.

De screening is gratis voor alle baby’s die in Vlaanderen worden geboren, thuis of in een materniteit. Is er verder onderzoek nodig, dan komt de ziekteverzekering tussen.

Bescherming van je persoonlijke levenssfeer

Het bloedstaal wordt gedurende vijf jaar bewaard en alleen gebruikt in het kader van dit bevolkingsonderzoek. Uitzonderlijk kan daarvan afgeweken worden, maar dan alleen met een bijkomende uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de ouders. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig voor het informeren van je arts en het bewaken van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt volgens de Europese privacyregelgeving.

Wat is het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen?Wat zijn aangeboren aandoeningen?