Welke gegevens bewaren de genetische centra?

De genetische centra zijn alleen betrokken in de screening naar mucoviscidose, namelijk in de tweede screeningsstap (DNA-analyse).

De bloedstalen die zij ontvangen van het screeningscentrum zijn voor hen anoniem gemaakt (alleen het uniek nummer toegekend door het screeningscentrum + geboortedatum zijn gekend). De DNA-analyse is heel gericht, er worden slechts 12 CF-mutaties opgespoord.  Andere DNA gegevens mogen niet opgespoord worden. Na analyse vernietigen de genetische centra het staal onmiddellijk. In de genetische centra worden dus geen stalen bewaard. De screeningscentra zien erop toe dat dit correct gebeurt.

Na DNA-analyse bezorgen zij de resultaten aan het screeningscentrum Alleen het screeningscentrum kan de resultaten van DNA-analyse koppelen aan de baby van wie het staal werd afgenomen.